Kurs pracownika ochrony, kurs pracownika kwalifikowanego fizycznej ochrony os�b i mienia, detektywa do licencji, ochrony, ochrony imprez masowych, bezpiecze�stwa w bankach, pocztach, centrach handlowych i inne specjalistyczne w ww. zakresie, studia podyplomowe
UWAGA! Ten serwis u�ywa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawie?przegl�darki oznacza zgod?na to) 

informacje o cookies 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STUDIUM 
OCHRONY OS�B, MIENIA
I  US�UG DETEKTYWISTYCZNYCH

SPECJALIZACJA : Kursy pracownika kwalifikowanego fizycznej ochrony os�b i mienia, detektywa do licencji, ochrony, ochrony imprez masowych, 
bezpiecze�stwa w bankach, pocztach, centrach handlowych i inne specjalistyczne w ww. zakresie, studia podyplomowe wsp�lnie 
z Wojskow?Akademi?Techniczn?w Warszawie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Posiadamy za�wiadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru Wojew�dzkiego Urz�du Pracy w Warszawie 
pod nr ewidencyjnym 2.14/00050/2006 podpisanego przez Dyrektora Wojew�dzkiego Urz�du Pracy
 www.wup.mazowsze.pl , e-mail : wup@wup.mazowsze.pl lub wawu@praca.gov.pl

Kontakt : EUGENIUSZ ZDU�SKI tel. 600 253 907 e-mail : biuro@crimen.pl


Wej�cie na stron?/span>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPRASZAMY NA KURS PRACOWNIKA KWALIFIKOWANEGO FIZYCZNEJ OCHRONY OS�B I MIENIA 

NAJBLI�SZY KURS od 14.09.2014 (niedziela) godz. 10.00 (zaj�cia sobota/niedziela)

Szk. Podst. Jab�onna k. Warszawy  ul. Szkolna 2

Kursy oraz studia podyplomowe Wojskowej Akademii Technicznej organizujemy r�wnie?w ramach rekonwersji MON

SZCZEGӣY

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAJ�CIA DOSKONAL�CE Z TAKTYKI I TECHNIKI INTERWENCJI ORAZ SZKOLENIA STRZELECKIEGO 

mgr Grzegorz O�AREK 505471240 / mgr in? Dariusz Leszczy�ski 602597477 / mgr Bartosz O�AREK 796880215 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KURSY - IMPREZY MASOWE 

Kurs imprezy masowe 30.XI.2014 (sobota ) godz. 10.00 Szko�a Podst. JAB�ONNA 

SZCZEGӣY

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STUDIA PODYPLOMOWE NA KIERUNKU :  
BEZPIECZE�STWO LOKALNE I ZARZ�DZANIE KRYZYSOWE lub OCHRONA OS�B I MIENIA

SZCZEGӣY

ZAPRASZAMY NA XI EDYCJ?NAB�R DO 30 WRZE�NIA 2014

Warunkiem rozpocz�cia studi�w jest grupa minimum 15 os�b

O PRZYJ�CIU DECYDUJE KOLEJNO�� ZG�OSZE?/span>
SZCZEGӣOWE INFORMACJE  MGR IN? EUGENIUSZ ZDU�SKI TEL. KOM. 600 253 907
Informacje r�wnie? do pobrania tu : informacje

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBS�UGA PRAWNA-KANCELARIA PRAWNICZA RYSZARD S�UCKI - RADCA PRAWNY - TEL. 604 406 505

SPECJALIZACJA US�UGI PRAWNE DLA FIRM OCHRONY OS�B I MIENIA ORAZ PRAWO PRACY

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PATRONAT MEDIALNY - DWUMIESI�CZNIK ZABEZPIECZENIA

Description: Description: G:\SkyDrive\instalki\00. www CRIMEN\zabezpieczenia.jpg
Wej�cie

 

CZ�ONEK POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO

Description: Description: G:\SkyDrive\instalki\00. www CRIMEN\home_r02_c01.gif
Wej�cie

WSPӣORGANIZATOR PODYPLOMOWYCH STUDI�W
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE
SPECJALNO�� 
"BEZPIECZE�STWO LOKALNE I ZARZ�DZANIE KRYZYSOWE" 
LUB "OCHRONA OS�B I MIENIA" - ZAPRASZAMY NA KOLEJN?XI EDYCJ?/u>

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WSPӣPRACUJEMY Z FUNDACJ?BY�YCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZ�DU

www.fundacjabor.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Description: Description: G:\SkyDrive\instalki\00. www CRIMEN\logo.gif
Informacje o studiach

CZ�ONEK INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

Description: Description: G:\SkyDrive\instalki\00. www CRIMEN\ipalogo1.gif
Wej�cie


CZ�ONEK
KOMITETU BEZPIECZE�STWA BIZNESU

KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA

Description: Description: G:\SkyDrive\instalki\00. www CRIMEN\kig.jpg

Wej�cie


Description: Description: http://adstat.4u.pl/s4u.gif kursy  fizycznej ochrony os�b i mienia , ochrona imprez masowych , ochrony imprez masowych , antyterroryzmu , bezpiecze�stwa, przygotowuj�ce ,   ochrona praca warszawa, praca ochrona warszawa, praca ochrona, ochrona mienia , ochrona fizyczna , ochronie, praca w ochronie , biuro ochrony , pracownik ochrony ,  agencje ochrony , ochrona w warszawie , ochrona os�b , kurs ochrony , detektywa , detektywi , praca ochrona , praca w ochronie , 
 ochrona fizyczna, crimen, zdunski, zdu�ski , agenta ochrony
, kursy pracownik�w fizycznej ochrony os�b i mienia, imprezy masowe, imprez  masowych, detektyw,  WAT, Eugeniusz Zdu�ski, Wojskowa Akademia Techniczna, kursy specjalistyczne, ochrona os�b, sebastian zdu�ski fizjoterapia, urazy, uraz, kontuzje, kontuzja, rehabilitacja, www.zdunski.pl i mienia, ochrony os�b i mienia, praca w agencjach ochrony

Love your damier collection! Beautiful! louis vuitton

,
And the winner is..................drumm roll and here he is....my new sweet azur Speedy LV
,

Beautiful Alma!! Congrats! louis vuitton handbags

,

Get what you LVoe!!! It should not be any other way. This LV addiction is unnecessary, therefore it should be 100% enjoyable ... If you are not happy with your wallet in Mono, exchange it. I own a small agenda in Vernis that i also use as a wallet. I bought it used, from a reputable seller and honestly it is in great shape and i have had it for over a year now. Good luck and have fun shopping! louis vuitton handbags

,

I am a LV and Gucci girl. Personally that Gucci holds a sweet memory for me as my very first bag a million years ago was the older version of this Gucci. I LOVE IT! I want one in brown! GET IT! louis vuitton purse

,
Totally, Palermo or BH. louis vuitton
,

Congrats! louis vuitton

,
Ebene speedy. You will love it! louis vuitton bag
.
wow so cute. congrats!

lv lyrics

,lv 14,If you own an IPad or smartphone , do you still use your Agenda?lv x pokemon ,lv x cards,Too cute!! She looks so happy :) my mom just got me an LV for passing a huge test too, so I know EXACTLY how your little girl feels! Tell her Congrats! And tl wear that cute pochette with pride bc she deserves it!

lv louis vuitton bags

,lv jpldg hgw v.